Een liefdadigheidsorganisatie (NPO)

Wat is de definitie van een non-profitorganisatie?

De Internal Revenue Service (IRS) heeft een belastingvrije status toegekend aan een non-profitorganisatie omdat deze een sociaal doel bevordert en een algemeen voordeel oplevert. Particulieren en bedrijven die doneren aan een non-profitorganisatie kunnen hun belastingen meestal aftrekken. De non-profitorganisatie betaalt geen belasting over het geld dat zij ontvangt uit donaties of andere fondsenwervende acties. Vanwege de bepaling van de belastingcode waardoor ze kunnen bestaan, worden non-profitorganisaties soms NPO’s of 501(c)(3)-organisaties genoemd.

Kwalificaties voor de status van non-profitorganisatie

Alleen religieuze, wetenschappelijke, filantropische, educatieve, literaire, openbare veiligheids- of wreedheidspreventie-oorzaken of doeleinden krijgen een non-profitclassificatie en een belastingvrije status. Ziekenhuizen, universiteiten, nationale liefdadigheidsinstellingen, kerken en stichtingen zijn voorbeelden van non-profitorganisaties.

Een non-profitorganisatie moet het publiek op de een of andere manier helpen, of het nu gaat om het leveren van goederen, diensten of een combinatie van beide. Ook moeten zij financiële en operationele informatie beschikbaar stellen zodat donateurs kunnen zien hoe hun geld is besteed en hoe succesvol het is besteed. Er kunnen ook non-profitorganisaties bestaan ​​om geld in te zamelen om uit te delen aan andere liefdadigheidsorganisaties.

Alvorens een belastingvrijstelling te ontvangen, moet een organisatie eerst een aanvraag indienen bij de IRS voor de 501(c)(3)-status. De organisatie moet voldoen aan de juiste overheidsinstantie die liefdadigheidsorganisaties regelt nadat deze is geregistreerd en operationeel is. Dit vereist vaak het inhuren van een toegewijde CIO en boekhoudkundig personeel.

Omdat non-profitorganisaties niet politiek kunnen zijn, streven velen actief naar een onpartijdige toon in hun berichten. 501(c)(3)-organisaties moeten in hun organisatiedocumenten aangeven dat ze niet zullen deelnemen aan een politieke campagne namens een kandidaat of politieke uitgaven zullen doen. Deze activiteiten zijn toegestaan ​​voor 501(c)(4) organisaties, maar niet voor 501(c)(3) organisaties.

Operationele procedures voor non-profitorganisaties

Hoewel sommige non-profitorganisaties alleen afhankelijk zijn van vrijwilligerswerk, zullen veel grote en zelfs middelgrote organisaties fulltime werknemers, managers en directeuren moeten inhuren. Ondanks het feit dat ze specifieke belastingvoordelen hebben op andere gebieden, moeten non-profitorganisaties arbeidsbelastingen betalen en de staats- en federale regelgeving op het werk volgen, zoals bedrijven met winstoogmerk.

Individuen mogen alleen activa of inkomsten van non-profitorganisaties ontvangen als een redelijke vergoeding voor hun werk. De oprichtingsdocumenten van de organisatie moeten inderdaad aangeven dat ze niet zal worden gebruikt voor persoonlijk gewin of voordeel van haar oprichters, werknemers, supporters, familie of bondgenoten.

Non-profit versus non-profit

Een non-profitorganisatie (NPO) en non-profitorganisatie (NFPO) zijn soms verwisselde termen. Er zijn echter grote verschillen tussen de twee soorten bedrijven.

Een van de belangrijkste is hun doel. Non-profitorganisaties moeten, zoals eerder gezegd, een sociaal voordeel bieden, evenals goederen of diensten. Not-for-profits hoeven niet op deze manier te worden georiënteerd; ze kunnen bestaan ​​​​om hun leden ten goede te komen in plaats van de samenleving als geheel.

De 501(c) codebepalingen van de IRS die van toepassing zijn op zowel NPO’s als NFPO’s, dienen om ze verder te onderscheiden. Non-profitorganisaties zijn bedrijven, fondsen of stichtingen die werken voor religieuze, filantropische, wetenschappelijke, literaire of educatieve doeleinden en zijn geclassificeerd als 501(c)(3)-organisaties. NFPO’s daarentegen opereren voornamelijk onder andere delen van de belastingwet, zoals sectie 501(c)(7) voor recreatieve organisaties. 6 Een sportclub die gezamenlijk eigendom is van haar leden en alleen voor hun plezier wordt ondersteund, is een klassiek voorbeeld van een NFPO.

Als gevolg hiervan maakt de Code onderscheid tussen NPO’s en NFPO’s op fiscaal gebied. Over het algemeen zijn beide soorten organisaties vrijgesteld van belasting, wat betekent dat het geld dat ze verdienen niet wordt belast. Alleen geld dat als contributie of donatie aan non-profitorganisaties wordt gegeven, is echter aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Lees ook over Organisaties verdienen geld en voordelen van non-profit organisatie.

Inhoudsopgave