Wat zijn de verschillende categorieën non-profitorganisaties?

Een non-profitorganisatie zet zich in voor een maatschappelijk doel en gebruikt al het ingezamelde of bijgedragen geld om haar doelen te bereiken en bedrijfskosten te dekken. Bedrijven zonder winstoogmerk geven, in tegenstelling tot bedrijven met winstoogmerk, hun overtollige inkomsten niet door aan hun aandeelhouders. In plaats daarvan zetten ze het geld in voor een bepaald sociaal doel of promoten ze een gemeenschappelijk standpunt.

Non-profitorganisaties zijn filantropische organisaties, wat betekent dat ze zijn vrijgesteld van het betalen van belasting over hun geld of van weldoeners. De meeste non-profitorganisaties zijn toegewijd aan sociale kwesties in religie, wetenschap, onderzoek en onderwijs.

Organisaties zonder winstoogmerk

De belangrijkste soorten non-profitorganisaties zijn als volgt:

1. Belangengroepen voor sociale doelen

Maatschappelijke belangenorganisaties hebben tot doel het promoten van of lobbyen voor een specifieke sociale zaak of politieke onderneming. Ze kunnen fondsenwerving en andere initiatieven organiseren om het bewustzijn te vergroten over waarom ze promoten en mensen te overtuigen om het te steunen.

Lidmaatschapsgelden en donaties van leden van het publiek en bedrijven die hun zaak steunen, worden gebruikt om deze organisaties te financieren. Ze zijn door de Amerikaanse belastingdienst geclassificeerd als 501 (c)(4) organisaties.

2. Bedrijfsverenigingen

Het doel van handelsgroepen is om de zakelijke omstandigheden van hun leden te verbeteren. Deze organisaties zamelen geld in door lidmaatschapsgelden en vergoedingen in rekening te brengen bij leden die zich inschrijven voor hun educatieve programma’s. Kamers van koophandel, vastgoedraden en gezondheidswerkersgroepen zijn allemaal voorbeelden van handelsorganisaties.

3. Grondwerk

Het doel van stichtingen is het financieren van non-profitorganisaties en evenementen die een specifiek maatschappelijk doel dienen. Welvarende individuen of bedrijven creëren ze meestal. Om hun status te behouden, moeten ze een bepaald percentage van hun inkomsten doneren. In de Verenigde Staten is het stichtingen verboden politieke activiteiten te financieren, terwijl zij wel subsidies mogen verstrekken aan politieke lobbyorganisaties.

Particuliere en openbare stichtingen zijn de twee soorten stichtingen. Een persoon, familie of bedrijf kan een particuliere stichting oprichten. De stichtingen moeten voldoen aan de betalingscriteria en alle jaarlijks toegekende gelden bijhouden.

Aan de andere kant zijn openbare stichtingen liefdadigheidsorganisaties die fondsen accepteren van verschillende bronnen, waaronder mensen, bedrijven en andere stichtingen. Ze nemen deel aan directe projecten, zoals daklozenopvang, en gebruiken het ingezamelde geld om hun activiteiten te ondersteunen.

Hoe start je een non-profitorganisatie?

Er zijn geen beperkingen aan wie een non-profitorganisatie kan oprichten. Een non-profitorganisatie kan worden gestart door iedereen die een behoefte in de gemeenschap op het gebied van religie, wetenschap of onderwijs waarneemt. Als je eenmaal een behoefte van de gemeenschap hebt geïdentificeerd, kun je verder in het onderwerp duiken om er meer over te weten te komen en hoe het kan worden aangepakt. Maak een bedrijfsstrategie die het probleem, de doelstellingen en mogelijke benaderingen voor het bereiken van de doelen schetst.

Creëer een raad van bestuur en vrijwilligers om toezicht te houden op de dagelijkse activiteiten van het bedrijf wanneer het concept is gestold. De volgende fase is om de levensvatbaarheid van het idee te beoordelen en een compleet businessplan op te stellen dat een doelverklaring, organisatiestrategie, budgetramingen en de ontwikkeling van financiële middelen omvat.

Vul het staatsregistratiepapier in voor non-profitorganisaties om het opnameproces in uw staat te starten. U moet ook een 501(c)(4) belastingvrije status aanvragen bij de IRS en een belastingvrije erkenning door de staat en gemeente.

Organisaties met winstoogmerk versus non-profit

De manier waarop organisaties met winstoogmerk en zonder winstoogmerk omgaan met door de organisatie verdiende winst, verschilt. Bedrijven met winstoogmerk kunnen zich bezighouden met winstgenererende activiteiten, waarbij winsten worden toegewezen aan aandeelhouders op basis van hun eigendomsverhouding. Organisaties met winstoogmerk verdienen ook genoeg geld om voltijdse werknemers, managers en directeuren te betalen omdat ze deelnemen aan winstgevende commerciële activiteiten.

In religieuze, wetenschappelijke, educatieve of openbare veiligheidsomgevingen moeten non-profitorganisaties volledig opereren als liefdadigheidsorganisaties die zich inzetten voor een specifiek sociaal doel. Alle winsten die worden verdiend of geschonken aan non-profitorganisaties worden gebruikt om de sociale missie te bevorderen in plaats van te worden verdeeld onder de leden. Bovendien vertrouwen de meeste non-profitorganisaties op vrijwilligers om hun doelstellingen te bereiken, aangezien ze niet over de financiële middelen beschikken om voltijdse werknemers in dienst te nemen.

Non-profitorganisaties versus non-profitorganisaties

De termen non-profit en non-profit worden soms verwisseld, maar ze betekenen niet hetzelfde. Hoewel geen van beide soorten organisaties inkomsten aan haar leden uitkeert, verschillen ze in het gebruik van contant geld, omvang en doel.

Non-profitorganisaties concentreren zich op bredere, meer gestructureerde sociale, politieke, ecologische of economische activiteiten. Lees ook over Hoe verdienen non-profitorganisaties geld?

Inhoudsopgave